Werken bijPrimaned Projectadvies

Buiten werktijd

Dat we goed kunnen samenwerken binnen werktijd is het belangrijkste, des te leuker als we buiten werktijd ook goed met elkaar op kunnen schieten. Primaned organiseert vaak personeels- en bedrijfsuitjes, maar ook het personeel neemt zelf initiatief om dingen te organiseren.

Eén van deze initiatieven is de deelname aan de marathon van Rotterdam. Waarbij we met verschillende teams lopen voor stichting DaDa. Deze stichting zet zich in voor kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen, die extra aandacht en voorzieningen verdienen, zodat zij ook daar kind kunnen zijn! Afgelopen jaar hebben we een prachtige opbrengst van € 7617,- gehaald.