Blogwaar we onze kennis delen

Earned Value Management: de essentie

Heeft u het gevoel dat de financiële afdeling binnen uw bedrijf zich alleen richt op het feit of uw project binnen budget blijft, maar dat ze de link met de voortgang van het project missen? Dan is Earned Value Management (EVM) dé sleutel om uw project nauwkeurig op te volgen.

Maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse begrotingen zijn een heilige graal voor de meeste financiële afdelingen. Dit kostenbeheersysteem is dan ook vaak van toepassing op uw projectbudgetten, terwijl dit niet hoeft. Als u uw periodiek budget niet besteedt, zal de financiële dienst een onderbesteding opmerken (die wij als een boekhoudkundige afwijking beschouwen) en goede cijfers rapporteren aan de Raad van Bestuur, terwijl iets anders de oorzaak kan zijn van uw ‘onderbesteding’ (zie grafiek hieronder, maand mei). Vanwege de vertragingen en (afhankelijkheden van) andere factoren zou de planning mogelijk met de budget-afsluitingsdatum zijn vergeleken waardoor uw financiële prestaties wellicht niet zo goed zouden zijn als ze doen vermoeden.

Het punt is dat met de traditionele financiële controle voor projecten, de effecten van planningsvertraging en kostenafwijking niet goed kunnen gescheiden worden. De alarmbel zal alleen afgaan indien uw werkelijke uitgaven het geplande budget overschrijden (zie grafiek hieronder – maand oktober).

Om deze late verwittiging te voorkomen, werd in het begin van de 20ste eeuw een nieuw rapportagesysteem uitgevonden. In de jaren 60 heeft het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten dit systeem aangenomen, toen PERT/COST genoemd. Dit was hét begin van de nu alombekende praktijk, Earned Value Management. In dit blogbericht zal ik de basisgegevens van de meetsystemen en interpretaties meegeven.