Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Change Management

Change management houdt zich bezig met het systematisch veranderen van organisaties en individuen binnen organisaties. Binnen change management onderscheiden we in ieder geval drie aspecten: aanpassen aan verandering, het beheersen/controleren van verandering en het uitvoeren van verandering.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces