Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Control Cycle (3 Control)

Met Control-Cycle wordt bedoeld de cyclische weergave van de strategische planning in samenhang met de resultaten. Onder planning vallen het businessplan, het jaarplan, en de verbeterplannen als onderdeel van het jaarplan. Onder Control valt het jaarverslag.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces