Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Coördinatieplanning

Een coördinatieplanning wordt opgesteld om in een bouwproject de planningen van alle onder-/nevenaannemers op elkaar af te stemmen om zo te komen tot een tijdige levering van het project waarbij alle partijen zijn/haar deel van het werk efficiënt, veilig en volgens afspraken kunnen realiseren.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces