Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Grafisch faseringsboek

Het grafisch faseringsboek geeft op een grafische wijze de fasering van het project weer. Zonder goede faseringen is het niet mogelijk een project te besturen laat staan bijsturen. Door te
faseren bepaal je de grote lijnen van het project. Welke activiteiten in welke fasering plaatsvinden kan per project verschillen.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces