Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Integrale planning

De integrale planning zorgt ervoor dat alle onderdelen van het project met elkaar verbonden worden en consistent zijn. Vanuit het uitgangspunt 100% scope=100% budget=100% tijd wordt een planning op meerdere detailniveaus opgezet en verbonden door structuur. Toepassing van diverse structuren (WBS,CBS,OBS,GBS etc.) maakt het mogelijk de planning te integreren met het budget (CBS), scope (OBS of objectenboom), organisatie (OBS of organisatiestructuur), of het 3D-model of ontwerp (GBS geografische structuur).

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces