Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Koepelplanning

Een koepelplanning refereert naar de planning van de ‘koepel’ , een in bouwprojecten herkenbare term voor de overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor het totale project. In deze planning ligt de nadruk op de afstemming van de bij het project berokken partijen (veelal de onderaannemers) in de tijd.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces