Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Leeswijzer planning

Een leeswijzer planning wordt opgesteld wanneer een of meerdere planningproducten worden ingediend. De leeswijzer heeft tot doel de uitgangspunten, beperkingen en kaders te beschreven waarbinnen het planningproduct is gerealiseerd om zo eventuele vragen bij de ontvangers te voorkomen of te beantwoorden. Een goede leeswijzer onderbouwt de kwaliteit, realiteit en robuustheid van het geleverde product en heeft daarmee altijd toegevoegde waarde.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces