Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Milestone planning

Een Milestone Planning is gericht op mijlpalen in plaats van activiteiten en is doel- en resultaatgericht. De planning geeft de mijlpalen weer die voortkomen uit de onderliggende activiteiten of geeft losse mijlpalen weer als overlegstuk van verschillende belanghebbenden.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces