Producten & dienstenop maat voor uw vraag

PVA

Een PvA of Plan van Aanpak beschrijft de manier waarop een project of proces wordt opgezet (aangepakt). Daarnaast vormt het ook een contract tussen de projectmanager met zijn projectteam enerzijds en de opdrachtgever anderzijds.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces