Producten & dienstenop maat voor uw vraag

PVE

Een Programma van Eisen (PvE) is een lijst met eisen waaraan een product moet voldoen. Daarin staat precies wat er belangrijk is bij het product. Een ontwerper gebruikt dat programma van eisen om een ontwerp te maken.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces