Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Raakvlakken- en interface planning

Een raakvlakken- en interface planning geeft de relatie aan tussen de verschillende afdelingen en disciplines. Zo krijg je hier helder inzicht in en kan je hierop sturen.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces