Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Risico analyse

Bij een risicoanalyse worden risico’s in kaart gebracht en gekwantificeerd. Daarna kan dit gebruikt worden om de deterministische planning door te rekenen en een probabilistische planning te maken.

De bedoeling van een risicoanalyse is dat er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico’s beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Daarbij wordt naast een risicoanalyse ook een kosten en baten analyse uitgevoerd.

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces