Producten & dienstenop maat voor uw vraag

Tender-/Bid-/Inschrijvingsplanning

Deze planning laat het gehele project zien naar de eisen die gesteld zijn aan de tenderplanning. Deze moet dan in lijn zijn met de aangeboden prijs, omvang, bouwmethodiek en voorgestelde/in te zetten organisatie (mensen, middelen en machines).
Doel is altijd om een realistisch haalbare planning op te stellen die, bij gunning, ook direct en zonder grote aanpassingen kan worden toegepast op het project.

 

 

Productniveau

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces