BIS Sloe power plant

Claim analyse

Bouw Nazorg Design & Construct - D&C

Analyse van de tijdsvertraging in de bouw van de Sloecentrale voor een van de aannemers. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste planningen, de vastlegging van de geplande en gemaakte voortgang in relatie tot de opgelopen vertraging. Door middel van onderzoek is bepaald waar en door wie de vertragingen zijn veroorzaakt. Deze analyse is uitgezet tegen de contractuele afspraken. Op basis van deze analyses is in de onderhandeling tussen de aannemer en opdrachtgever een verzoek tot compensatie in tijd en geld uitgewerkt.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces