Gebiedscontract Zuid Kennemerland-IJmond

Tenderplanning

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De provincie Noord-Holland is bezig met een transitie om zich te ontwikkelen van een activiteit gestuurde organisatie, naar een organisatie waarbij steeds meer de rol van regisseur wordt gekozen. Het beheer en onderhoud wordt effectiever, efficiënter en goedkoper uitgevoerd, door een marktpartij het werk op tactisch en operationeel niveau te laten uitvoeren. Het beheer en onderhoud van een gebied bestaat voor een groot deel uit het coördineren en bij elkaar brengen van activiteiten. Door het gebied Zuid Kennemerland – IJmond als één gebied in de markt te zetten ontstaat er synergie en kan er worden voldaan aan de doelstelling van de provincie om zich te ontwikkelen tot een slanke regieorganisatie.

Het onderhoud aan de assets omvat onder andere weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen/terreinen binnen de Beheergrenzen van de provincie Noord-Holland, gebied Zuid Kennemerland – IJmond. Beoogd wordt kennis, ervaring en innovatie.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>