Goessekade

Tenderplanning

Infra - wegen Tender Design, Build, Finance, Maintain - DBFM

Nabij de Westsluis is begonnen met de werkzaamheden aan de Goessekade. Hier komt een kade, een steiger, een loods voor Muller Maritime Holding en tijdelijke huisvesting voor Navimar.

De werkzaamheden aan de Goessekade bestaan uit het bouwrijp maken van het werkterrein, het aanleggen van een weg en uitrit, het verleggen van het fietspad, realiseren van een kade en het bouwen van een steiger. In september wordt gestart met de bouw van de twee gebouwen voor Muller Maritime Holding en Navimar. Vanaf eind september wordt tevens het deel van het kanaal voor de Goessekade gebaggerd.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Rollen