Hollandse Kust Zuid Export Cable

Opstellen tenderplanning & projectdocumenten

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De windparken Hollandse Kust (zuid) III & IV vallen voor een groot deel binnen de 12-mijlszone. Hiervan is de overheid eigenaar. Dit betekent dat voor de delen die binnen de 12-mijlszone liggen een drietal overeenkomsten gesloten worden met het Rijksvastgoedbedrijf. Primaned verleent haar medewerking bij het opstellen van de tenderplanning en de daarbij behorende projectdocumenten.

Voor Deme was de inzet van de eigen kabellegboten zoals de Livingstone (zie foto’s) essentieel onderdeel. Al in de Tenderfase werd rekening gehouden met zowel de lopende als de toekomstige projecten om zo op effectieve wijze invulling te geven aan de bedrijfsdoelen van Deme. Onze toegevoegde waarde hierin was het maken van realistische planningen per project maar ook i.c.m meerdere projecten. Hierin adviseerden wij Deme tevens van professioneler genruik van planningen en meerwaarde van duidelijke en heldere planningen/overzichten gedurende tendertrajecten.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>