Hollandse Kust Zuid Export Cable

Opstellen tenderplanning & projectdocumenten

Energie Offshore Tender Design, Build, Finance, Maintain - DBFM

De windparken Hollandse Kust (zuid) III & IV vallen voor een groot deel binnen de 12-mijlszone. Hiervan is de overheid eigenaar. Dit betekent dat voor de delen die binnen de 12-mijlszone liggen een drietal overeenkomsten gesloten worden met het Rijksvastgoedbedrijf. Primaned verleent haar medewerking bij het opstellen van de tenderplanning en de daarbij behorende projectdocumenten.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Rollen