Hollandse Kust Zuid Sea Cables

Earned Value Management implementatie

Energie Offshore Ontwerp Uitvoering EPCI | Engineering, Procurement, Construct, Install - EPCI

Als onderdeel van de ontwikkeling van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) heeft opdrachtgever TenneT het consortium Van Oord-Hellenic Cables de opdracht gegund voor de levering en installatie van de zee- en landkabels tussen de Maasvlakte en offshore substations Alpha en Beta. De 220kV hoogspannings aansluiting zal uiteindelijk een duurzaam vermogen van 700MW aan land brengen.

Primaned Projectadvies heeft aan Van Oord planningsondersteuning geleverd met focus op de implementatie van Earned Value Management en de technische kwaliteit van de baseline planning. Hiernaast voert Primaned Projectadvies regelmatig Probabilistic Schedule Risk Analysis uit om de impact van risico’s in kaart te brengen en hieromtrent te adviseren.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces