Hollandse Kust Zuid Sea Cables

Inzicht in Earned Value, risico's, en een leesbare planning

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Als onderdeel van de ontwikkeling van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) heeft opdrachtgever TenneT het consortium Van Oord-Hellenic Cables de opdracht gegund voor de levering en installatie van de zee- en landkabels tussen de Maasvlakte en offshore substations Alpha en Beta. De 220kV hoogspannings aansluiting zal uiteindelijk een duurzaam vermogen van 700MW aan land brengen.

Primaned Projectadvies levert aan Van Oord planningsondersteuning met focus op:

  • De implementatie van Earned Value Management en de technische kwaliteit van de baseline planning.
  • Periodieke Probabilistic Schedule Risk Analysis om de impact van risico’s in kaart te brengen en hieromtrent te adviseren.
  • Diverse layouts en overzichten ter ondersteuning van het management.

 

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>