Klaprozenweg en Mosplein

Optimale beheersing van planningsrisico's

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Gemeente Amsterdam heeft BAM geselecteerd voor de reconstructie van de Klaprozenweg en de herinrichting van het Mosplein in Amsterdam-Noord. De aanpassingen zijn nodig om de omgeving rond de Klaprozenweg bereikbaar en leefbaar te houden. Bovendien faciliteert een vrije busbaan een goede en betrouwbare busverbinding, vooral met Zaanstad. BAM Infra start in juni 2015 met de uitvoering. De planning is de werkzaamheden eind 2018 af te ronden De aanneemsom bedraagt circa € 22 miljoen.

De Klaprozenweg ligt in een van de meest dynamische gebieden van de stad. Onder meer in de gebieden Overhoeks, NDSM-werf, Buiksloterham, De Bongerd en Mosveld worden nieuwe woongebieden en bedrijfsterreinen gerealiseerd. Meer bewoners en bezoekers betekent meer verkeer en dat vraagt om aanpassing van de verbindingswegen. De vernieuwde Klaprozenweg krijgt de uitstraling van een stadsstraat; busbanen in het midden, omzoomd door bomen en aan weerszijden een rijstrook en aparte fiets- en voetpaden.

Het project omvat tevens de bouw van een nieuwe en verbrede  brug over Zijkanaal I. De brug wordt gefaseerd vervangen door een nieuwe fiets-/voetbrug en een nieuwe verkeersbrug.

In haar gefaseerde plan van aanpak heeft BAM de nadruk gelegd op beperking van de hinder voor de omgeving. Onder meer door maximale verkorting van de doorlooptijden en optimale beheersing van planningsrisico’s. Door slim te faseren streeft BAM daarnaast naar eerdere afronding van de bouw. Omdat tijdens de uitvoering tevens de ondergrondse infrastructuur wordt vernieuwd, is een goede afstemming met de beheerders van kabels en leidingen cruciaal in het plan van aanpak van BAM.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>