Landstation Hollandse Kust Noord – Netstation Wijk aan Zee

Contractplanning opstellen en voortgang bewaken

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Met de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’ geeft de Nederlandse overheid de wens aan om het aandeel van windenergie te vergroten. Daarvoor zijn drie gebieden in de Noordzee aangewezen waar deze windparken gerealiseerd kunnen worden. Hiervan is het windpark Hollandse Kust Noord er een van. Als verantwoordelijke voor het aansluiten van windpark Hollandse Kust Noord op het bestaande hoogspanningsnet, heeft TenneT ingenieursbureau Movares opdracht gegeven tot de ontwikkeling van het landstation dat de opgewekte stroom van de windmolens met het bestaande hoogspanningsnet gaat verbinden. Daarbij wordt tegelijkertijd het Netstation Wijk aan Zee ontwikkeld.

Movares heeft Primaned Projectadvies B.V al bij de tenderfase betrokken om met Primavera P6 een tenderplanning op te zetten in samenhang met het risicoplan. Deze samenwerking bleek een succes waarbij TenneT het ontwerpen van het project heeft gegund aan Movares.

Daarop volgend is Primaned betrokken gebleven bij het project en de tenderplanning verder uit te werken tot een contractplanning waarin ook voortgang en eventuele wijzigingen in doorgevoerd kunnen worden. Daarbij horen ook het maken en bijhouden van de S-curve en een planning narrative.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>