Mistral

Opzetten en bewaken van de projectportfolio

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Mistral staat voor Migratie Treinbeveiliging Integraal en heeft als doel de huidige beveiligingsinstallaties langs de spoorbaan en op de emplacementen te vervangen. Aangezien Europa zich ten doel heeft gesteld om te komen tot grensoverschrijdend, interoperabel treinverkeer, is dit programma nieuw en uniek voor ProRail. Opstellen en beheren van de Masterplanning voor het programma Mistral. Stuurvariabelen zijn capaciteit en budget. Opzetten van de planning voor een nieuw type project (vervangen bestaande beveiliging) vanaf de Initiatiefase tot en met de Realisatiefase. Opzetten en bewaken van de Projecten Portfolioplanning. Bewaken van de integraliteit tussen de werkpakketten uit het ontwikkeltraject met de projecten en de projecten onderling. Beheren van de risicodatabase. Rapporteren en sturen op aspecten tijd, capaciteit en risico’s voor een individueel project. Geven van training in en ondersteuning aan de projectmedewerkers betreffende Primavera Web Acces. Coachen en opleiden van junior planners, welke zijn toegewezen aan het programma Mistral.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>