Nieuwbouw N210

Bewaken en beoordelen contractplanning

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De N210 vormt de verbinding tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwegein, dwars door een drassige Krimpenerwaard. Het gedeelte van de N210 tussen Krimpen a/d IJssel en Bergambacht vormt al lange tijd een probleem. De instabiliteit van de wegconstructie heeft al meerdere malen calamiteiten opgeleverd die tot dusver ad hoc zijn opgelost door de provincie Zuid-Holland. De slappe grond in de Krimpenerwaard veroorzaakt verzakkingen van de weg. Daarbij kwam het feit dat er veel ongelukken gebeurden op dit traject. Naar aanleiding hiervan is in 2003 besloten om deze drukbereden weg te vernieuwen. De provincie Zuid Holland besloot bij deze opgave de kennis en creativiteit van de markt te benutten. Wat zijn nu onderhoudsvriendelijke oplossingen voor deze weg in een slappe bodem? Hoe zorgen wij dat de regio tijdens de verbouwing en tijdens het onderhoud nog goed bereikbaar blijft?

De provincie Zuid Holland heeft een enorm investeringsprogramma, met een beperkt eigen apparaat. Het is een keuze geweest dit meer met geïntegreerde contracten te gaan doen.
De provincie heeft bij het project gekozen voor het motto ‘Ruimte voor de markt’. Dit betekent dat er meer vrijheid en inbreng aan de marktpartijen wordt gegeven en ook meer wordt verwacht. Daarom heeft de provincie gekozen voor de contractvorm Design, Construct & Maintain (DCM) waarbij ontwerp, bouw en onderhoud van het traject bij één partij wordt ondergebracht. Het uitgangspunt van de provincie hierbij is dat de risico’s bij de partij worden gelegd die deze het beste kan beheersen.
Bijzonder aan dit project was bovendien de ‘vervlechtingsprocedure’, waarbij een ruimtelijke ordeningsprocedure werd gecombineerd met een aanbestedingsprocedure. De verwachting
is dat hiermee tijdwinst kan worden geboekt.

Uiteindelijk wordt in november 2006 Ballast Nedam Infra als winnende aanbieder gekozen en krijgt het project gegund. Begin 2007 is begonnen met de realisatie van het project N210.
Het traject werd in 2011 opgeleverd waarna de opdrachtnemer, Ballast Nedam, ook nog verantwoordelijk is voor het onderhoud van de weg voor een periode van 20 jaar.

Primaned Projectadvies heeft ondersteuning geleverd in de vorm van het beoordelen van contractplanningen, termijnstaten en rechtmatigheid van betaling van/aan aannemer Ballast Nedam.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>