Onderhoud en nieuwbouwprojecten Schiphol

Opstellen en bewaken van integrale planning

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

VolkerInfra heeft op Schiphol een onderhoudscontract voor Perceel 2. Perceel 2 omvat alle vliegtuig parkeerplekken en de systemen die hierbij horen. Binnen het contract valt al het normale onderhoud en kleine nieuwbouw projecten. Voordat Primaned bij dit contract betrokken was bestond de planning van VI uit losse kleine planningen en werden buitendienststellingen door Schiphol ingepland.

Primaned is een traject gestart voor  het samenvoegen en het optimaliseren van alle losse planningen binnen VI Schiphol tot één integrale planning. De primaire taken bestaan uit het opstellen en bewaken van de integrale planning voor VolkerInfra, voor zowel Onderhoud als Nieuwbouw. Daarbij is de planner ook verantwoordelijk voor het opzetten van de korte en lange termijn planningsprocessen (zowel intern als extern). VI heeft het inplannen van buitendienststellingen overgenomen van Schiphol en ondersteunt Schiphol bij de proces inrichting voor het meer jaren plan.  Dit met als uiteindelijk doel een efficiënter proces van uitvoeren inclusief de daarbij behorende overdracht van taken van Schiphol BV naar VolkerInfra.

Tevens optreden als schakel tussen managementteam en de uitvoering mbt het vastleggen van de planningsinformatie en de vertaling ervan naar Managementniveau en hierbij schakelen tussen vraagstukken op uitvoerend en tactisch niveau.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>