Renovatie Piet Heintunnel

Inrichten planningsproces

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

In de hoofdstad Amsterdam wordt een van de belangrijkste tunnels, de Piet Heintunnel, voor de bereikbaarheid van de stad gerenoveerd. De aanleiding voor de renovatie is tweeledig: enerzijds moeten er voorzieningen worden vervangen en anderzijds moet de tunnel per 1 mei 2019 voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. Primaned Projectadvies heeft het Ingenieursbureau (IB) ondersteund bij het inrichten van het planningsproces voor de renovatie.

De beschikbaarheid van de Piet Heintunnel is cruciaal voor de bereikbaarheid van de stad en de regio Amsterdam. Het is een belangrijke toegang tot de stad en de verbinding met de wijk IJburg. Het project Renovatie Piet Heintunnel heeft tot doel om de tunnel in goede staat en conform wet- en regelgeving veilig en beschikbaar te houden.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>