Rotterdam Advanced Hydrocracker Project

Opstellen van detailplanningen

Energie Industrie Petrochemie Tender Uitvoering Best Value Procurement - BVP

In opdracht van Fluor en ExxonMobil werkt Croonwolter&dros mee aan het Rotterdam Advanced Hydro Cracker project. De raffinaderij van Esso in de Botlek in Rotterdam wordt uitgebreid met een nieuwe fabriek om op zeer energie efficiënte manier laagzwavelige brandstoffen, zoals diesel en kerosine, en basisoliën uit hoogzwavelige halffabricaten te maken. Croonwolter&dros heeft hierin de totale E&I scope toebedeeld gekregen. In hoofdlijnen bestaat deze uit het leggen, aansluiten en testen van kabels (totaal ongeveer 415km). Hiernaast wordt de rest van het project ondersteund door het plaatsen van tijdelijke stroomvoorzieningen en verlichting.

Primaned ondersteunt Croonwolter&dros bij het opstellen van detailplanningen en het meten en rapporteren van projectvoortgang.

Zuid-Holland, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces