SAA A1-A6

Planningsmanagement

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Voor het 2e DBFM project uit de SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) ontwikkeling van RWS heeft Primaned in de inschrijvingsfase de tenderplanning en risicoanalyse verzorgd. Hierin waren voor de eerste maal EMVI-onderdelen uitgewerkt en opgenomen in de Projectplanning op een zodanige wijze dat de door de inschrijver aangeboden risicobuffers door de Opdrachtgever konden worden getoetst en geborgd. Mede op basis van deze aanpak is het project door de inschrijver gewonnen en is Primaned gedurende de gehele realisatie tot oplevering bij het project betrokken geweest. Het project heeft de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de DBFM aanpak van RWS en Primaned in haar opvolgende DBFM tenders/uitvoeringsprojecten.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>