Tender HES Hartel Tank Terminal

Probabilistische Risico Analyse voor Tenderplanning

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Voor de tender van de uitbreiding van de HES Hartel Tank Terminal is Primaned gevraagd voor het uitvoeren van een probabilistische risico-Analyse voor Hochtief. Ze wilde graag toetsen hoe haalbaar hun initiële planning was, of de mitigerende maatregelen afdoende waren en wat de grootste (tijd)risico’s waren.

Verantwoordelijkheden Primaned Projectadvies:

  • Kwaliteitscontrole van bestaande planning
  • Structuren planning en project door het verbeteren van de Work Breakdown Structure
  • Verbeteren Risicodossier door tijdsimpact te bepalen en mitigerende maatregelen te toetsen
  • Probabilistische Risico Analyse uitvoeren
  • EMVI bijdrage over de haalbaarheid van de planning en toprisico’s op tijdsgebied.

Over HES Hartel Tank Terminal:

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 start het Havenbedrijf Rotterdam met de bouw van de kade. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter en een aansluiting van de nieuwe kade op de bestaande kade, wordt ook een kademuur over een lengte van 1000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een steiger van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>