Traverse Dieren

Tenderplanning en risico-analyse

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Met het project Traverse Dieren wordt gewerkt aan een verbeterde doorstroming door Dieren.

Centraal in Traverse Dieren staat het gedeeltelijk verdiept aanleggen van de Burgemeester de Bruinstraat (de provinciale weg N348) die door Dieren loopt. Daarmee wordt het bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer van elkaar gescheiden. Daarnaast worden de verbindingen tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid verbeterd en de Kanaalweg opgewaardeerd als doorgaande route. De doorsnijding van ‘Hof te Dieren’ door wegen wordt verminderd, zodat het landgoed minder wordt versnipperd.

Binnen het project Stationsomgeving wordt aan de noordzijde van het spoor een parkeervoorziening aangelegd. Een passerelle (smalle voetbrug) zorgt voor bereikbaarheid van het perron, maar ook voor een verbinding tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid. Er komt zowel aan de noordzijde als de zuidzijde een nieuw stationsplein. Het stationsplein aan de zuidzijde maakt onderdeel uit van het project Traverse.

Vanuit Primaned is de integrale tenderplanning op verschillende planningsniveaus opgezet waar ook een risicoanalyse op uitgevoerd is.
Tevens is er een visualisatie van deze planning in de vorm van een Tijd-Weg diagram opgesteld.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>