Windpark Fryslân

Risicomanagement en projectplannen van een complex EPCI project

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Windpark Fryslân wordt op dit moment gebouwd in het IJsselmeer, zo’n 6 kilometer van de Friese IJsselmeerkust, ter hoogte van de Afsluitdijk. Het park omvat 89 windmolens met een totale capaciteit van 382,7 MW en levert vanaf 2021 jaarlijks ongeveer 1.500 GWh duurzame stroom voor circa 500.000 huishoudens. Het project omvat niet alleen het windpark, maar ook een substation op land, exportkabels op land, en de aanleg van een natuurvriendelijk eiland om vogels en vissen aan te trekken.

Het EPCI-project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Van Oord Offshore Wind en Siemens Gamesa Renewable Energy, waarbij Primaned Projectadvies de rol van Risicomanager invult binnen het Van Oord team. Hierbij worden de risico’s in kaart gebracht en beheerst van diverse werkpakketten zoals supply-chain & logistiek, inter-array kabels, exportkabels, en fundaties. Na het opzetten van het project risicomanagement inclusief beheerste mitigerende maatregelen, is een deel van de vrijgekomen tijd besteed aan het verbeteren van de technische eigenschappen van de projectplanning, en het opleveren van een overzichtelijke managementplanning.

Sinds juli 2020 vervult Primaned tevens de rol van projectplanner gecombineerd met risico management. De supportrol is hiermee komen te vervallen.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>