Zuidelijk Omlegging Oudenbosch

Tenderplanning & Risico-analyse

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De aanleiding voor het project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch (ZOO) is de verkeersdrukte op de doorgaande weg door Oudenbosch. Hierdoor staan de leefbaarheid, doorstroming en veiligheid onder druk. Door een toename van het vervoer over het spoor wordt deze druk extra verhoogd. Als oplossing voor dit probleem wordt gestreefd naar ontlasting van de route door Oudenbosch én het aanbieden van een alternatieve verkeersontsluiting van al het verkeer.

Het project bestaat uit het aanleggen van circa 6 kilometer provinciale weg met parallelwegen en fietspaden. Het werk heeft meerdere kunstwerken zoals: een faunapassage, fietstunnels en circa 1200 meter geluidsschermen.

Primaned heeft in deze tender bijgedragen door het leveren van de Tenderplanning, Risicoanalyse en het maken van een grafisch faserings boek die kritische onderdelen verduidelijkte.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>