Professionalsvoor de juiste insteek

Claim/ Forensic Planner

Bouw Energie ICT Industrie Infra - wegen Infra - waterbouw Infra - rail Luchtvaart Maritiem Mobility Offshore Petrochemie Farma Publieke sector

Claim Preventie: De eerste stap is het kunnen identificeren van een issue dat mogelijk leidt tot een change (L1-L4) wat uitmondt in een tijdsimpact/kostenimpact/scope-impact. Het opzetten en onderhouden van een projectadministratie/logboek gedurende de looptijd van het project is hierbij cruciaal. In dit geval gericht op het beheers aspect tijd (afhankelijk van je takenpakket) voor het analyseren en verwerken van Changes en projectvoortgang. Indien er wordt besloten om claims op te bouwen en in te dienen, zal de projectadministratie/logboek als brondocument dienen voor het herleidbaar en plausibel maken van de claim.

Claim Opbouw: Primair wordt men ingezet voor het uitvoeren van een impact-analyse op het aspect tijd. Afhankelijk van de projectfase en het type claim behelst de analyse de delta tussen de juridische baseline/vertrekpunt en de as-built situatie of hypothese (een mogelijk scenario). Hierbij adviseer je de opdrachtgever bij de onderbouwing en/of verdediging van de claim.

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces