Professionalsvoor de juiste insteek

Koepelplanner

Bouw Energie ICT Industrie Infra - wegen Infra - waterbouw Infra - rail Luchtvaart Maritiem Mobility Offshore Petrochemie Farma Publieke sector

In de rol van Koepelplanner bewaakt men de voortgang van planningen vanuit verschillende disciplines/tracédelen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de projectplanning. Daarnaast coördineert een koepelplanner de detailplanners. Een koepelplanner bewaakt daarbij de voortgang op korte termijn (ca. 3 maanden), tegenover de hoofdplanner die de planning bewaakt over de langere termijn (totale projecttijd).

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces