Professionalsvoor de juiste insteek

Koepelplanner

Bouw Energie ICT Industrie Infra Natte waterbouw Rail Luchtvaart Maritiem Mobility Offshore Petrochemie Pharma Publieke sector

In de rol van Koepelplanner bewaakt men de voortgang van planningen vanuit verschillende disciplines/tracédelen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de projectplanning. Daarnaast coördineert een koepelplanner de detailplanners. Een koepelplanner bewaakt daarbij de voortgang op korte termijn (ca. 3 maanden), tegenover de hoofdplanner die de planning bewaakt over de langere termijn (totale projecttijd).

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces