A27 Everdingen – Hooipolder

Planningmanagement (zowel voor als na gunning) en Risicomanagement na gunning

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De A27 Houten-Hooipolder (verder te noemen: A27HH) is een essentiële schakel in de noord-zuidverbinding van het Nederlandse wegennet. Via de knooppunten Lunetten, Everdingen, Gorinchem en Hooipolder worden Ring Utrecht, de A2, de A15 en de A59 met elkaar verbonden. De A27HH staat hoog genoteerd in e file top 50 en heeft zelfs noteringen in de top 10. Onderdeel van het project is de vervanging en verbreding van de bruggen bij Gorinchem en Keizersveer, en de verbetering en aanleg van het knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer.

Het voorwerp van deze aanbesteding als pilot 2-Fasen DBM-contract betreft het deel van de A27 tussen Everdingen en Hooipolder (verder te noemen: A27HHZ). Dit deel gaat door het beheergebied van zes gemeenten, drie provincies, twee waterschappen, drie regionale RWS- diensten en twee verkeerscentrales. Het zuidelijke tracé is 40 kilometer lang en kruist de Boven-Merwede en de Bergsche Maas. De Boven-Merwede is één van de drukst bevaren scheepvaartroutes van Europa.

Primaned levert in de aanbesteding en na gunning kennis en kunde v.w.b. het planningsmanagement. Alle voor dit onderdeel benodigde documenten zijn door ons opgesteld, getoetst en integraal afgestemd met bijv. het kostenboek, begroting, faseringsplan en EMVI aanpak.

Voor inschrijving is een probabilistische basis projectplanning opgesteld in 3 niveau’s, met daaraan toegevoegd een Masterplan op hoofdlijnen. De producten zijn gebouwd in Primavera P6, risicoanalyses uitgevoerd met Oracle Primavera Risk Analysis, het masterplan is opgesteld in Turbochart. Dmv een leeswijzer zijn de uitgangspunten geborgd en is het produkt als geheel overdraagbaar gemaakt. Na gunning is hierop voortgebouwd

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>