Aanpak en verbeteren projectplanningen

Planning afdeling systemen en het IB

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Voor het Ingenieursbureau van de RET afdeling Systemen zijn de werkzaamheden voor de planning overgenomen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek de maturity en de samenhang van de planning niet op het gewenste niveau te zijn. Samen met de medewerkers van de afdeling Systemen is er een standaard opgezet, zodat er een duidelijke werkwijze en opzet van de planning ontstond. Op deze wijze was het mogelijk om de doorsnedes en de betrouwbaarheid van data date te verbeteren.

Daarnaast is er een advies uitgebracht van de nut en noodzaak van een juiste planning op korte- en op lange termijn.

Dit was zeker nog niet de gehele oplossing. Naar aanleiding van de gesprekken met de medewerkers van het ingenieursbureau is de aanpak en het verbeteren van de planning in kaart gebracht. De uitkomsten hiervan worden momenteel in de praktijk gebracht.

Door Primaned is een maturity scan uitgevoerd. Aan de hand van dit rapport/advies wordt besloten of er verder mag worden ontwikkeld en worden geholpen van het IB om het bestand te maken tegen de toekomst en er een succesvolle afdeling van te maken.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>