Aeolus 2.0 construction

Integrale Risico-analyse op verschillende projecten

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De snelheid waarmee de offshore wind industrie ontwikkelt, vraagt om continu te investeren in middelen om de steeds groter wordende windturbines en funderingen te kunnen installeren op zee. Als een grote speler op de installatiemarkt besluit Van Oord in 2016 om het pas in 2014 opgeleverde installatieschip Aeolus te gaan verbouwen. Na enkele succesvol afgeronde projecten (Luchterduinen, Gemini, Burbo Bank) zal de Aeolus docken om grondig te worden geupgrade. Al tijdens het ontwerp- en inkooptraject onstaan er vertragingen, waardoor de oplevering – en daarmee de hierachter geplande installatieprojecten – dreigt te vertragen. Door middel van het combineren van de afzonderlijke projecten in één risico-analyse levert Primaned een integrale kijk op de gevolgen van deze vertraging. Hierdoor kunnen gemakkelijker beslissingen worden genomen die aan de voorkant een investering vergen, maar aan de achterkant een veel grotere besparing oplevert. Waar dit voorheen per afzonderlijk project werd bekeken, gebeurt dit nu integraal, wat voor Van Oord als geheel een flinke besparing oplevert.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>