NS ERTMS

Beheerste systeemmigratie in een complexe omgeving

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Op technologisch, digitaal en security vlak worden dagelijks stappen gezet ter verbetering van de al bestaande systemen, deze veranderingen gelden in vele sectoren. Van zelfrijdende auto’s tot aan robots die pakketjes kunnen oppakken en wegzetten. Er zijn ook stappen die minder zichtbaar zijn maar die zeker bijdragen aan de digitalisering en veiligheid binnen Nederland. Eén van deze projecten is het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Met het ERTMS is het (inter)nationale spoor klaar voor de toekomst. Door te kiezen voor één standaard Europees systeem, blijft Nederland mobiel en bereikbaar. ERTMS is het grootste veranderprogramma in het spoor van de laatste decennia. Een verandering die enorme impact heeft op zowel de betrokken organisaties als de eindgebruikers, om deze reden is project beheersing van groot belang om grip te blijven behouden op alle werkzaamheden.

ERTMS is een digitaal systeem voor treinbeveiliging, waarbij informatie over locatie, snelheden en remafstanden via een digitaal systeem aan de machinist worden doorgegeven. De machinist krijgt alle informatie om de trein te besturen op een beeldscherm in de cabine. Seinen langs het spoor zijn dan overbodig en verdwijnen. ERTMS is nodig om het Nederlandse spoor klaar te maken voor de toekomst, maar ook om te voldoen aan de Europese normen en aan te sluiten op de Europese standaard. Het is tevens de overgang van het analoge naar digitale systeem, dit vraagt veel van de sector en is daarom een grote veranderopgave.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) is de grootste reizigersvervoerder van Nederland en nauw betrokken bij het ERTMS project. Het gaat bij NS om personeel en materieel maar ook processen en systemen die klaar gemaakt moeten worden voor de toekomst met ERTMS. De NS is verantwoordelijk voor de implementatie van het systeem in de treinen, alsmede het verzorgen van opgeleid personeel om deze te bedienen. Binnen NS is hiervoor het programma ERTMS@NS opgericht. Dit programma ondersteunt het landelijke ERTMS programma, onder leiding van de ERTMS Programmadirectie. De NS heeft een viertal type treinen in gebruik die moeten worden voorzien van ERTMS, namelijk de SLT, SNG, VIRM en FLIRT. Voor elke trein type is hiervoor een apart materieel project, dat de inbouw moet realiseren. 

Primaned is bij dit project direct betrokken namens onze klant NS. Primaned ondersteunt verschillende NS-teams met het verschaffen van inzicht in de planning en coördinatie tussen verschillende werkzaamheden. Daarnaast zorgt Primaned voor een kwalitatief onderbouwde rapportage richting het MT van het programmateam bij NS, die zijn doorwerking vind in de rapportage naar het Landelijk Programma ERTMS.

Voor de verschillende projecten worden integrale projectplanningen opgesteld. De integrale planning van de verbouwing van een trein zorgt ervoor dat alle onderdelen van het project met elkaar verbonden worden en consistent zijn. Een integrale planning is nodig, omdat werkzaamheden van het Landelijk Programma ERTMS, diverse leveranciers, de uitvoerder en NS naadloos op elkaar moeten aansluiten. Door deze verbanden inzichtelijk te maken in de integrale planning helpt Primaned met het kunnen vormen van onderbouwde besluitvorming op het gebied van tijd, scope en risico’s.

Primaned creëert inzicht en genereert sturingsinformatie waarmee op 
zowel tactisch als operationeel niveau overwogen keuzes kunnen worden gemaakt. 

Voor risico’s met een impact op de planning worden er probabilistische planningen en scenario analyses gemaakt. Deze verschaffen zowel de interne NS organisatie, als het Landelijk Programma ERTMS de juiste inzichten om goede beslissingen te maken voor de uitrol van ERTMS in Nederland.

De complexiteit voor onze adviseurs projectbeheersing binnen deze projecten zit hem onder andere in de diverse petten die zij dragen.  Ten eerste adviseren zij over de inrichting van het planningsmanagement voor het programmateam bij NS. De projecten bevinden zich ieder in een andere fase uiteenlopend van initiatie, aanbesteding tot uitvoer. Daarnaast zorgen zij met de projectteams voor het uitwerken van detailplanningen, probabilistische planningen en diverse rapportages voor verschillende lagen binnen de organisaties. Tevens zorgen zij voor de coördinatie van informatiestromen vanuit de verschillende leveranciers en teams, die betrokken zijn bij de ombouw projecten. Elke stakeholder gebruikt zijn eigen programma’s en manieren voor communicatie over de planningen. Uiteindelijk dient al deze informatie omgezet te worden naar 1 tool die gebruikt wordt om de integrale planning in op te stellen.

Primaned zorgt dat de verschillende puzzelstuken samen komen om de totale puzzel compleet te maken.

We kijken als Primaned met trots naar het NS ERTMS project. Dit omdat we de toegevoegde waarde van onze adviseurs projectbeheersing zien groeien binnen de organisatie. Ze zijn betrokken, delen kennis en best practices voor toenemende beheersing van materieel projecten binnen de NS. Er wordt verder gedacht en geholpen, dan de initiële opdracht en meer gekeken naar een totale oplossing voor de klant.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>