Onderhoudsprojecten aan provinciale wegen en vaarwegen Provincie Zuid Holland

Strategische planner voor onderhoudsprojecten

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De Dienst InfraBeheer Zuid Holland is verantwoordelijk voor het onderhoud van provinciale wegen en vaarwegen.

Primaned Projectadvies heeft in de rol van strategische planner bij diverse projecten ondersteuning geboden bij:

  • Het opzetten van nieuwe onderhoudsplanningen (wegen en vaarwegen) en de voortgang van initiatiefase tot oplevering;
  • Opvragen en toetsen van diverse MS Project planningen bij diverse ingenieursbureaus;
  • Planningen spiegelen aan overkoepelende Primavera planning;
  • Leiden van voortgangsgesprekken met projectleiders en beheerders;
  • Adviseren om knelpunten in planningen op te lossen;
  • Resultaten van de voortgangsgesprekken doornemen met hoofd bedrijfsbureau;
  • Coachen van diverse planners bij Dienst Stedelijk Beheer;
  • Implementeren van capaciteit aan de bestaande en nieuwe planningen.
PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>