Ontvlechting weefvak A4 Prins Clausplein

Integrale uitvoeringsplanning

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Bijna iedere dag staan er files op de A4 tussen het knooppunt Ypenburg en het Prins Clausplein. Verkeer dat vanaf de A13 naar de A12 richting Den Haag onderweg is en verkeer dat vanaf de A4 naar de A12 richting Utrecht rijdt, moet hier weven waardoor files ontstaan.

De twee verkeersstromen vanaf de A13 en de A4 richting Den Haag en Utrecht worden gescheiden om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.

In de nieuwe situatie rijdt het verkeer vanaf de A13 naar de A12 richting Den Haag eerst over het bestaande viaduct en dan via een nieuwe verbindingsweg naar de bestaande fly-over van het Prins Clausplein richting Den Haag. Het verkeer vanaf de A4 naar de A12 richting Utrecht voegt in bij het verkeer vanaf de A13 dat richting Utrecht rijdt. Na het ontvlechten is er geen weefvak meer en hoeft het verkeer alleen nog samen te voegen of in te voegen.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>