Rotterdamsebaan

Opstellen tenderplanning en risicoanalyse

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De Rotterdamsebaan is de nieuwe 2×2 toegangsweg naar het centrum van Den Haag dat vóór 2020 wordt aangelegd tussen de A4/A13 en de Binckhorst in Den haag.

Voor de combinatie Saturn XIV (Dura Vermeer & Züblin) hebben we met het team een integrale tenderplanning opgezet voor het project Rotterdamsebaan. Het aanbestedingsschema is opgebouwd via verschillende LEAN-sessie en bevat de fasering van het project en alle interdisciplinaire relaties.

Voor de EMVI-scoringsdoeleinden is de tenderplanning consistent gebleken met het risicomanagementplan, het beperkte overlastplan, en het integrale bouwplan. De tenderplanning bevat de door de klant aangeleverde objectenstructuur, de werkpakketten, een geografische decompositieboom (gebied, bouwput, sectie) uitsplitsing van de discipline, contractuele referenties, enz. En is als zodanig het basisschema voor de constructie.

Daarnaast werden verschillende Monte Carlo risicosimulaties uitgevoerd (met Primavera Risk Analysis) om de gevoeligheid van het schema voor tijdgerelateerde risico’s en storingen te bepalen.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>