Tender versterking waddenzeedijk Texel

Opstellen tijd/weg-diagram tenderfase

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De waddenzeedijk is de primaire dijk die het eiland Texel beschermt tegen golven en hoogwater van de Waddenzee. De dijk is omringd door meerdere ‘Natura 2000’ en andere beschermde natuurgebieden. De dijk wordt opnieuw geprofileerd en versterkt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om de komende 50 jaar voldoende sterk te zijn. Boskalis en KWS proberen dit project te verwerven en – samen met het tenderteam – werd een tijd-afstand diagram getekend. Het tijd-afstanddiagram voldoen nauwkeurig en aantoonbaar aan de complexe contractuele vereisten met betrekking tot niet-werk-tijdschema’s, die het gevolg zijn van het toerisme en de vele dieren die in verschillende seizoenen en op vershillende locaties aanwezig zijn. Het project is toegekend aan Boskalis en KWS.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>