Verruiming vaarroute Maas traject Venlo

Risico-analyse

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

De Maas ter hoogte van Venlo behoort tot de Maasroute, een hoofdvaarweg in Europa. Door het traject bij Venlo te verbreden en ondieptes weg te halen maken we de hele Maasroute – van Maastricht tot Weert – geschikt voor grotere binnenvaartschepen, zodat deze route volwaardig deel uitmaakt van het internationale vaarwegennet. Een modernere Maasroute is gunstig voor het milieu. Met meer transport per schip, groeit het meer vervuilende wegtransport minder hard.

De Maas ter hoogte van Venlo is het laatste gedeelte van de Maasroute dat nog niet geschikt is voor schepen van een klasse Vb; de zogenoemde tweebaksduwvaart. Dat zijn schepen van 190 m lang, 11,40 m breed en een maximale diepgang van 3,50 m. Deze schepen kunnen vanwege hun afmetingen op dit moment alleen maar in het midden van de vaarweg varen en elkaar daardoor op dit gedeelte niet passeren.

De vaargeul loopt in het midden van de Maas. Deze vaargeul verbreden we van 40 meter naar 66,6 m en we zorgen ervoor dat het hele traject 4,90 m diep is. De Maas zelf is veel breder. We blijven ruim binnen de grenzen van de Maas en vergraven geen oevers.

Het deel dat we verruimen is circa 7 km lang en loopt van de stuw in Belfeld tot aan Ubroek. De werkzaamheden vinden plaats op het traject dat deels door het centrum van Venlo gaat en de A73/A74, de stadsbrug en de spoorbrug kruist.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>