Zuidasdok

Opstellen tenderplanning, risicoanalyse en tijd/weg-diagram

<?php $sectors = get_Field("sector", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projecten = get_Field("soort_projecten", get_the_ID()); $projectfases = get_Field("projectfase", get_the_ID()); $type_contract_object = get_field_object("type_contract", get_the_ID()); $type_contract= get_Field("type_contract", get_the_ID()); $html = "
"; foreach($sectors as $sector){ $html .= "".$sector->name.""; } foreach($projecten as $project){ $html .= "".$project.""; } foreach($projectfases as $projectfase){ $html .= "".$projectfase.""; } if($type_contract_object['choices'][$type_contract]){ $html .= "".$type_contract_object['choices'][$type_contract].""; } $html .= "
"; echo $html; ?>

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas te verbeteren.

Voor combinatie TEAM0031 heb ik samen met het team een integrale tenderplanning opgezet voor het DC&M project Zuidasdok. De tenderplanning is tot stand gekomen door middel van meerdere planningsessies en overleggen met meerdere specialisten (vergunningen, K&L, ecologie, spoorwerk) en bevat de complete fasering van het project en alle interdisciplinaire relaties. De complexiteit van het Zuidasdok project is zeer hoog. De tenderplanning heeft t.b.v. EMVI-scoring een aantoonbare consistentie met het Risico Management Plan, de Hinder Beperkingsplannen (voor HWN, spoor en metro), het Plan Commerciële Voorzieningen en de diverse Plannen van Aanpak, doordat de hierin benoemde faseringen, buitendienststellingen, verkeers- en beheersmaatregelen en beschikbaarheden aantoonbaar aanwezig zijn in de planning. De tenderplanning maakt het kritieke pad expliciet zichtbaar, is aantoonbaar robuust, bevat aantoonbaar voldoende grote buffers op belangrijke (contract)mijlpalen, bevat het integrale ontwerpproces en de belangrijkste vergunningaanvragen, bevat de door de klant gespecificeerde objectenboom, de werkpakketten conform de detailbegroting, een geografische decompositie (deelgebied, wegvakken, bouwkuip, mootnummer), discipline breakdown, werksoorten, verwijzingen naar contractuele documenten, etc. en is als zodanig de baseline planning voor uitvoering van het project.
Aanvullend is er een tijd/weg-diagram opgesteld en zijn er diverse Monte Carlo risico simulaties uitgevoerd (met Primavera Risk Analysis) om de gevoeligheid van het netwerk te bepalen voor tijdgebonden risico’s en andere verstoringen.

PROJECTDETAILS
<?php $pm_maturity = get_field("pm_maturity", get_the_ID()); $projectduur = get_field("projectduur", get_the_ID()); $projectgrootte = get_field("projectgrootte", get_the_ID()); $vorm = get_field("vorm", get_the_ID()); $table_html = ""; $table_html .= ""; if($projectduur){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($projectgrootte){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($pm_maturity){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } if($vorm){ $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; $table_html .= ""; } $table_html .= ""; $table_html .= "
Projectduur".$projectduur."
Projectgrootte".$projectgrootte."
PM Maturity".$pm_maturity."
Vorm".$vorm."
"; echo $table_html; ?>